MÄERAND GRUPP OÜ E-POE MÜÜGITINGIMUSED

Müügitingimused on koostatud Mäerand Grupp OÜ (reg.nr: 12965116; Männiku, Kääpa küla, Saare vald, Jõgevamaa, 49323; info@maerand.com; +372 5695 9677) poolt ning kehtivad Mäerand Grupp OÜ e-poest www.maerand.com ostu sooritades. Antud müügitingimused ei kehti Mäerand Grupp OÜ Facebook’i fännilehe või Instagram’i konto kaudu esitatud tellimustele.

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad MÄERAND GRUPP OÜ e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.maerand.com omaniku MÄERAND GRUPP OÜ (edaspidi maerand.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja maerand.com vahelisi suhteid maerand.com hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Maerand.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.maerand.com. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Maerand.com ja Klient soovivad kaubelda maerand.com veebilehekülje www.maerand.com kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Maerand.com e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

  1. Hinnakiri

2.1. Mäerand Grupp OÜ e-poes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kaalust ja suurusest, kulleri valikust. Transpordi hind määratakse tellimuse kinnitusel/arvel ning sobivaima kätte toimetamise viisi valib Klient.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest maerand.com poolt esitatud arve alusel.

2.4. Mäerand Grupp OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

  1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

3.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Mäerand Grupp OÜ arvelduskontole.

3.4. Kauba eest on võimalik tasuda pangalinkidega. Olemas on ka võimalus tasuda sularahas, kuid vaid siis, kui kaubale Klient ise järgi tuleb Mäerand Grupp OÜ tootmishoonesse (Kaarhalli, Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgevamaa, 49323).

3.5. Kui tellimus on Kliendi poolt vormistatud ning kauba eest on tasutud, saadetakse Kliendile meiliaadressile tellimuse kinnitus, kus on kogu info esitatud tellimuse kohta.

3.6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale maerand.com poolt pakitud pakendis.

4.2 Kõik tooted valmistatakse tellimuse alusel ehk tooteid kohe olemas ei ole. Pärast tellimuse eest tasumist on kauba valmistamise aeg umbes 4 nädalat, kui mitte vähem/rohkem (sõltuvalt perioodist- nt jõuludeeelne perioodi  puhul tarneaeg pikem) ning sellele lisandub kohale toimetamise aeg tavaliselt 2-3 tööpäeva. Olenevalt maerand.com tellimuste mahust, võib tarneaeg pikeneda.

4.3. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.4. Maerand.com kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel, kui klient on esitanud vastavasisulise päringu tarneaja pikkuse kohta.

4.5. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama maerand.com-d koheselt enne kohaletoomist.

4.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Maerand.com ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kui Te ei ole saadud kaubaga rahul, on Teil õigus tellimusest 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest taganeda ning kaup kasutamata kujul ja oma kulul tagastada. Seejärel tagastab Mäerand Grupp OÜ Teile kauba eest tasutud summa v.a. transpordikulud.

5.2. Teade tellimusest taganemise kohta koos pangakonto numbriga, kuhu kanda kauba eest tagastatav summa, saatke palun aadressile info@maerand.com. Maerand.com kannab raha antud kontole 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kätte saamisest. Makstud saatekulusid ei tagastata ja saatmisega seotud kulutusi ei kompenseerita.

5.3. Kui kaup jõudis Teieni kahjustatult, andke sellest palun koheselt teada aadressil info@maerand.com või telefonil +372 5695 9677. Parandame, asendame või hüvitame puudustega kauba summas, mille Klient tasus ning hüvitame tagastamisega seotud kulutused.

5.4. Mäerand Grupp OÜ jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

– spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud materjal või ka viimistlus- ja kinnitusvahendid, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine Mäerand Grupp OÜ tavasortimendis;
– eritellimusena valmistatud tooted (nt klient on saatnud pildi, millist toodet soovib);
– eritellimusena valmistatud tooted (nt personaliseeritud toode- nimelised tooted, mis on tehtud vastavalt kliendi poolt antud nimele/värvi eelistustele jne);
– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.

5.5. Mäerand Grupp OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

– tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Mäerand Grupp OÜ poolt pakutava asendustootega;

– kui maerand.com arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

  1. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama maerand.com probleemist e-posti aadressil info@maerand.com ning esitama järgmise informatsiooni:

– nimi ja kontaktandmed;

– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);

– tellimuse või ostudokumendi number.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Mäerand Grupp OÜ tasuta toote vahetamist.

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Mäerand Grupp OÜ Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

6.4. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Mäerand Grupp OÜ võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on Mäerand Grupp OÜ’l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Mäerand Grupp OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Mäerand Grupp OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Mäerand Grupp OÜ ei vastuta:

– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest (nt kui lasergraveeringuga lõikelauda on valesti hooldatud);

– Kullerfirma süül või transportimisel tekkinud toote kahjustumise eest;

– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Mäerand Grupp OÜ vastutab Kliendi ees Mäerand Grupp OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab Mäerand Grupp OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. Mäerand Grupp OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. Mäerand Grupp OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Mäerand Grupp OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. Mäerand Grupp OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

  1. Muud tingimused

8.1. Mäerand Grupp OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Mäerand Grupp OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Mäerand Grupp OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Mäerand Grupp OÜ’l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

INTELLEKTUAALNE VARA JA SELLE KASUTAMINE

Kõik intellektuaalne vara www.maerand.com veebilehel, Facebook fännilehel ja Instagrami kontol on Mäerand Grupp OÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.