LEADER PROJEKTITOETUS

 

LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/20/794
Strateegia meede: 1.2.3 Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas.
Ettevõte Mäerand Grupp OÜ taotles 2020.aastal LEADER-projektitoetus meetme kaudu rahalist toetust.

Projekti nimetus: Ettevõtte toodete arendamiseks vajaliku põhivara ostmine
Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest: Projekti eesmärgiks on laiendada toodete valikut ja tõsta olemasolevate toodete kvaliteeti. Selleks ostetakse formaatsaag, puidust toodete valmistamiseks vajalikud käsiseadmed, töökeskkonna ja selle ohutuse tagamiseks vajalikud seadmed.